Velkommen til IF Værløse

 

COVID-19 information om den gradvise genåbning af Værløsehallerne .

 

 

Værløsehallerne og foreningerne arbejder i øjeblikket på en plan for sikker genåbning.

 

 

Besked om åbning vil blive kommunikeret af de respektive klubber. 

 

 

Opdateret 10. juni 2020

 

 

 

 

 

Foreningen IF-Værløse

 

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturelt arbejde at søge at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 

Formålet søges nået ved, at foreningen på de tilsluttede klubbers vegne specielt varetager forholdet til offentlige myndigheder, organisationer m.v. og beskæftiger sig med områder, hvor det er i klubbernes interesse, at der foretages en central forhandling, koordinering eller styring.

 

Foreningens andet formål er varetagelse af driften af Værløsehallerne.