Velkommen til IF Værløse

 

Til alle foreninger der bruger Værløsehallerne.

 

 

I forlængelse af Statsministerens seneste pressemøde, har Driftsleder Hans-Ole Udby besluttet at følge regeringens anbefalinger og lukke hallerne fra og med torsdag d. 12. marts og indtil videre.

 

Der er bevidst ikke sat slutdato på, da tingene jo tilsyneladende udvikler sig fra time til time. Men lige så snart vi ved mere vil vi vende tilbage her på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen IF-Værløse

 

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturelt arbejde at søge at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 

Formålet søges nået ved, at foreningen på de tilsluttede klubbers vegne specielt varetager forholdet til offentlige myndigheder, organisationer m.v. og beskæftiger sig med områder, hvor det er i klubbernes interesse, at der foretages en central forhandling, koordinering eller styring.

 

Foreningens andet formål er varetagelse af driften af Værløsehallerne.